• Sosyal Medya:
  • Face
  • Tw
  • Rss

Yönetim Kurulu

1. Dr. Hüseyin BUDAK     Başkan

2. Ülkü SARITAŞ               Başkan Yardımcısı

3. Orhan GÖKHAN            Başkan Yardımcısı

4. Erkin SEVİNÇ                Başkan yardımcısı

5. Levent  KARABULUT   Sayman

6.Tuncay DEMİRHAN       Sekreter

7. Sabri YÜREK                   Üye

8. Yaşar KESKİN                 Üye

9. Şadıman KELLE              Üye