• Sosyal Medya:
  • Face
  • Tw
  • Rss

Olağan Genel Kurulu İlanı

BAĞCILAR LİSESİ MEZUNLARI VE MENSUPLARI  DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

DUYURU

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı 16/10/2016 tarihinde saat 13.30 da  Bağcılar Anadolu lisesi konferans salonu Kuyu Sok. No.2 Parseller -Bağcılar adresinde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde  ikinci toplantı 23/10/2016 tarihinde aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.

Genel kurul üyelerimize önemle duyurulur.

Gündem;

1)    Açılış -Yoklama

2)    Başkanlık divanının teşekkülü.

3)    Saygı duruşu

4)    Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu faaliyet raporlarının okunması, görüşülmesi ve  ibrası.

5)    Bilânço, gelir ve gider hesaplarının müzakeresi ve ibrası

6)    Yeni dönem çalışma programı  ile tahmini bütçesinin görüşülmesi.

7)    Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu  ve derneği  asil ve yedek üyelerinin seçimi.

9)    Dilek ve temenniler.

10)  Kapanış.

 

Paylaş
Yorum yapın