• Sosyal Medya:
 • Face
 • Tw
 • Rss

Olağan Genel Kurul İlanı

BAĞCILAR LİSESİ MEZUNLARI VE MENSUPLARI  DERNEĞİNDEN DUYURU

Derneğimizin olağan genel kurulu   12 Ekim 2022 günü saat 14.00-15.00 de aşağıdaki gündemle okul konferans salonunda yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı taktirde 19 .10 .2022 Çarşamba günü aynı saate ve aynı yerde, aynı gündemle  yapılacaktır.

GÜNDEM

 1. Açılış ve yoklama
 2. Divan teşekkülü
 3. Saygı duruşu ve istiklal marşı
 4. Faaliyet raporu, denetim kurulu raporu ve gelir gider tablosunun okunması ve ibrası
 5.  Tahmini bütçenin okunması ve ibrası
 6. Dernek kurullarının seçimi
 7. Dilek ve temenniler
 8. Kapanış.

ilgililere ilanen duyurulur.

Paylaş
Yorum yapın